julia schulz-dornburg

arquitecto

Casa Bancal. Cretas, Teruel

La casa pretén aconseguir una integració total en el paisatge sense alterar la seqüència de bancals de vinya situats a la franja oest del solar. Aprofitant les condicions topogràfiques del terreny (quatre nivells de bancals de 4m d'alçada aproximada), l'habitatge s'adapta a un d'ells, seguint el seu perfil de desenvolupament i enterrant-se en ell. L'edifici es dota d'una coberta vegetal, que estén  la superfície del cultiu de vinyes fins al límit del propi habitatge. Com a conseqüència de la construcció soterrada, el projecte té una única façana. Aquesta s'entén com a continuació dels murs de contenció dels bancals existents, tant per la seva grandària com pel seu material. El seu desenvolupament segueix el perfil de les marjades amb lleus esquivaments per permetre l'entrada de llum i buscar les bones orientacions i ventilació sense perdre la línia del terreny existent.