julia schulz-dornburg

arquitecto

Concurs d'ampliació del campus. Universitat Internacional Menéndez Pelayo,
Santander

El projecte del campus s'entén com l'expressió física de les xarxes de coneixement. Els edificis no són merament volums per a ser aixecats. Són un mecanisme material per a generar la comunicació. Un lloc on compartir experiència i intercanviar coneixement.
A escala urbana el projecte resol l'“aïllament” de la institució existent en quant a la seva relació amb la vall i el gran espai verd en la part baixa. 
Els nous edificis creen connexions entre les edificacions existents i el gran parc urbà inferior. El projecte reconcilia i integra la institució de la universitat en el teixit urbà. Aquestes estructures comunicatives creen una sèrie d'espais oberts per a intercanvis (tant formals com informals) atenent també a l'escala humana, dels usuaris del campus.

A diferència de les edificacions existents, les noves construccions no són volums exempts sinó són part del paisatge. La nova topografia potencia les circulacions per als vianants dintre del propi campus així com la seva connexió amb el Parc de les Flames.