julia schulz-dornburg

arquitecto

Globo Celáqueo. Barcelona World Race, Barcelona

La proposta per al “monòlit” i trofeu de la Barcelona World Race és un gran globus “celaquéo” (terme compost de celeste i aigua en l'esfera terrestre) que representa de forma objetual les dades i informacions indispensables per a la navegació. Aquest gran mapa tridimensional actua com fita, referència física d'un esdeveniment en mars llunyans i suport per a la informació electrònica que retransmet el curs de la regata en temps real mitjançant indicadors lumínics que marquen la posició de cada vaixell i una pantalla tàctil que permet contactar i interactuar amb la tripulació.