julia schulz-dornburg

arquitecto

Hondakin Modernoak, Hirigileak testuinguru berriaren aurrean. COAVN, Bilbao

El seminari "Urbanistes davant el nou context", organitzat per l'agrupació Basc-Navarra d'Arquitectes Urbanistes (AVNAU) i Ekos, Assessoria d'Investigació Mediambiental va brindar l'oportunitat de mostrar exemples del inventario fotográfico de la construcción especulativa abandonada a Espanya que retrata paratges ocupats per conjunts d’edificacions incompletes dins del territori nacional.