julia schulz-dornburg

arquitecto

Seminari "Sobre la fotografia", La Virreina

Dotze fotògrafs estan convidats a participar en un cicle de sis presentacions. Estan aparellats, i cada parella tindrà dues hores a la seva disposició. Betsy Green - Isabel Codina,  Pía Elizondo - Mònica Roselló,  Bettina Lockemann - Julia Schulz-Dornburg, Nuria Martínez - Rebecca Muttel,  Consuelo Bautista - Rosa Feliu,  Anna Malagrida - Elisenda Pons.